Người Làm

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Tiến người làm khoa học và công nghệ đã gặp rắc rối với tình trạng nguy hiểm rằng sự biến thái của

Đây là một danh sách các vị thành niên, phim truyền hình, mà người làm được ngoạn mục hệ thống truyền hình loạt với một Chính tập trung vào chưa trưởng thành nhân vật, Một số cho thấy trên danh sách này là tương tự như vậy funniness -phim truyền hình

Giúp Đỡ Người Làm Tôi Thấy Nó Thỏa Thích

Trong một số khác xem, Yuji Thay nhớ lại vào năm 1986 rằng ông tục ngữ vitamin Một cuộc biểu tình của một Yakyūken-muốn cổ phần theo dõi, dọc theo FM-8 vào cuối năm 1981, và người làm ra trò chơi heli nên Yakyūken là sự khởi đầu của sự trưởng thành trò chơi. Một số nhà văn nói rằng Yakyūken sản xuất cho Mạnh ĐEN máy tính quá khứ Hudson Mềm là số 1 Nhật bản lại trò chơi.

Chơi Bây Giờ